Để nâng cao nghiệp vụ của nhân viên, triển khai các phương án bảo vệ mới, đầu tháng 1 năm 2019 phòng nghiệp vụ của Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Thắng Lợi đã tiến hành đào tạo định kỳ cho các tổ đội tại các Mục Tiêu khách hàng. 

Với quan điểm " Nhân Lực là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp", đại diện cho bộ phận duy trì chất lượng dịch vụ bảo vệ, Phòng nghiệp vụ Công Ty, Ông Trân Quang Hùng đã trực tiếp xuống các tổ đội để tiến hành đào tạo thực tế, triển khai các phương án làm việc mới phù hợp với quy mô khách hàng, nâng cao các kỹ năng giao tiếp, hình ảnh và nghiệp vụ bảo vệ. 

           Ông Trần Quang Hùng Trưởng Phòng Nghiệp Vụ Công Ty ( Áo Xanh) Trực tiếp tham gia giảng dạy

  Ngoài công tác tập huấn, đào tạo của phòng nghiệp vụ theo kế hoạch của VSC, các tổ đội đại diện là Chỉ huy trưởng và Quản lý các Mục Tiêu luôn chú trọng việc hướng dẫn và đạo tạo tại chỗ sau khi nhân viên được đào tạo trong quá trình tuyển dụng. 

      Trong giờ giao ca giữa 2 ca ngày và ca đêm, chỉ huy và quản lý đại diện cho bộ máy quản lý đội để hướng dẫn nhân viên về công tác an ninh theo phương án tại vị trí, phổ biến các quy chế và kế hoạch.

           Ngoài vấn đề nghiệp vụ, chỉ huy, quản lý luôn hướng dẫn và đào tạo nhân viên về tác phong, giao tiếp

      Kế hoạch năm 2019 , với tầm nhìn của ban lãnh đạo công ty, cán bộ các phòng ban nhiều kinh nghiệm trong nghề chắc chắn chất lượng nhân viên, chất lượng dịch vụ bảo vệ của Công Ty TNHH Thắng Lợi Thăng Long sẽ được nâng cao, chuyên nghiệp hơn.