Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Thắng Lợi Thăng Long

Tất cả tin tức

BẢO VỆ VSC THỰC HIỆN TẬP HUẤN PCCC QUÝ I NĂM 2019

BẢO VỆ VSC THỰC HIỆN TẬP HUẤN PCCC QUÝ I NĂM 2019
Nhằm thực hiện tốt công tác PCCC và cứu hộ cứu nạn, nâng cao ý thức và kỹ năng sử dụng các phương tiện PCCC tại chỗ, đảm bảo an toàn về con người và tài sản cho các Đơn vị đang công tác và làm việc tại các Tòa nhà,...

THỰC HIỆN ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN VỚI PHƯƠNG ÁN THỰC TẾ.

THỰC HIỆN ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN VỚI PHƯƠNG ÁN THỰC TẾ.
Để nâng cao nghiệp vụ của nhân viên, triển khai các phương án bảo vệ mới, đầu tháng 1 năm 2019 phòng nghiệp vụ của Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Thắng Lợi đã tiến hành đào tạo định kỳ cho các tổ đội tại các Mục Tiêu khách hàng. Với quan điểm...
0909 268 239