Những ngày đầu tháng 10/2018, VSC Thăng Long thực  hiện kế hoạch tập huấn tại chỗ về phòng cháy chữa cháy cho các đội bảo vệ tại các tòa nhà và nhà máy. 

   Kế hoạch được thực hiện vào giờ giao ca tại các tổ đội, được sự hướng dẫn và kiểm tra từ phía Phòng Nghiệp vụ, đây là công tác tập huấn rất cần thiết tại các tòa nhà đối với các lực lượng không riêng lực lượng bảo vệ. 

   Một số hình ảnh tập huấn PCCC của VSC Thăng Long trong đợt tập huấn quý IV năm 2018.

 Tập Huấn tại tòa nhà Viwasin 48 Tố Hữu

Tập huấn tại cụm Vimeco II - Nguyễn Chánh